Från logistik till entreprenad

Rivning

Greyshirt har under de senaste 5 åren skött, lett och varit delaktiga i hundratals rivningsprojekt runt om i Sverige. Inget projekt har varit för litet eller för stort. Vi har utfört enkla rivningar för kontorsanpassningar, till avancerade tungrivningar av fastigheter. Vi utför hela leden från projektering, etablering, förberedande, rivning, till besiktning. Maskinpark besitter vi för alla typer av utföranden.

Sannering

Vi utför all typ av sanering, antingen själva eller med hjälp av samarbetspartners som vi håller nära. Kvalité och säkerhet är vår viktigaste ståndpunkt för just sanering. Men oavsett om det är brand, mögel eller asbest så tar vi oss an alla uppdrag. 

Logistik

Ett område som ofta glöms bort, men är a och o för en sömlös produktion eller demolering. Material måste in och ut på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vi sköter detta med allt från rå styrka, till truckar och grävare. En effektiv logistik på ett projekt, kan få stor påverkan på slutpris och produktionstempo. 

Sortering

Något som blir mer och mer kontrollerat och på rätt sätt kan effektivisera och dra ner kostnaderna ordentligt. Istället för att fokusera på blandmassor har vi på många projekt ansvarat för att sorteringen sker effektivt. En kostnadspost som går att dra ner på ordentligt, samt att man värnar om miljön.

Byggstäd

Städ utförs för varje område vi verkar inom, men mycket tid går att vinna om andra professionella yrkeskategorier kan fokusera på vad de är bra på och låta professionella byggstädare se till att arbetsplatserna alltid är snygga och rena. 

Bemanning

Inom alla yrkeskategorier vi besitter, så har även många av våra medarbetare ytterligare specialiteter. Vi har flera utbildade snickare och målare som jobbar hos oss som rivare, vi har även specialister inom logistik som är experter inom transport. Vårt nätverk är stort, så det finns inte något inom produktion som vi inte kan vara behjälpliga med.