Author admin

26 aug

Rivning

Vi utför allt mellan simpel nedmontering till grov maskinrivning. Hos oss besitter vi alla utbildningar för att utföra rivningsprojekt från början till slut i helt egen regi.

READ MORE
26 aug

Bemanning

Vi jobbar ständigt med utveckling inom både ledning och medarbetare. I vårt team har vi många specialiserade yrkesgrupper och hjälper er gärna med bemanning.

READ MORE
26 aug

Byggstäd

Håll byggplatsen underhållen under projektet för ökad kundnöjdhet samt minska risken för olyckor. Många väljer även denna tjänst innan slutkunden flyttar in.

READ MORE
26 aug

Logistik

Det är av högsta vikt att alla arbeten utförs med så lite friktion som möjligt. En väl fungerande logiskt skapar en effektiv miljö för alla arbetsgrupper.

READ MORE
26 aug

Sortering

Sortering och logistik går hand i hand. Vi vill värna om vår miljö och ervjuder därför att även hjälpa till med återvinningen för att slippa avfallsdeponering.

READ MORE
26 aug

Sannering

Våra medarbetare besitter flera utbildningar och utför såväl både enklare saneringar och komplexa saneringar av multipla fastigheter.

READ MORE